Zaštita ličnih podataka

decoration

PRAVILA ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA

NEXE d.d. (dalje u tekstu: Društvo) prikuplja i obrađuje lične podatke fizičkih osoba u svrhu izvršavanja zakonskih obveza, te radi ispunjavanja zadataka koje obavlja u svom redovnom poslovanju i to u opsegu koji je nužan da bi se obavljala registrovana djelatnost.

Društvo će prije prikupljanja podataka dati informaciju u koju svrhu se podaci prikupljaju, na temelju koje pravne osnove, kome se podaci otkrivaju te o pravu pojedinca da svojim podacima pristupi, da zahtijeva njihov ispravak ili eventualno brisanje.

Ukoliko obrada podataka nije nužna za ispunjavanje zakonskih odredbi ili izvršavanje ugovora, od ispitanika će biti zatražena dozvola za obradu njegovih ličnih podataka, i to u pisanom obliku.

Prikupljeni podaci će se čuvati koliko je potrebno s obzirom na rokove u skladu s važećim propisima te s obzirom na svrhu zbog koje su prikupljeni.

Društvo također poduzima sve tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite ličnih podataka koje su potrebne da bi se lični podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

Društvo će svakom ispitaniku odgovoriti na njegov zahtjev za ostvarivanjem prava u vezi s obradom ličnih podataka (uvid u obradu i promjenu podataka, brisanje i ograničenje podataka, uskraćivanje dozvole…). Na zahtjev ispitanika te u slučaju ako to samo utvrdi, Društvo će dopuniti, izmijeniti ili brisati lične podatke ako su nepotpuni, netačni ili neažurni te ako njihova obrada nije u skladu s Opštom uredbom o zaštiti ličnih podataka.

Zahtjev za ostvarivanje prava je dostupan na ovoj web stranici te se isti u slučaju potrebe za ostvarivanjem prava u vezi s obradom ličnih podataka može ispuniti i poslati Društvu sukladno uputama u samom Zahtjevu. 

U cilju što efikasnije zaštite podataka, Društvo je donijelo i Pravilnik o zaštiti ličnih podataka u kojem se detaljnije regulišu postupci u vezi zaštite privatnosti ispitanika.

Navedena Pravila zaštite ličnih podataka također primjenjuju i sve članice NEXE Grupe na koje se odnosi Opšta uredba o zaštiti ličnih podataka.Nexe Grupa – Politika zaštite ličnih podataka