Marijan Baričević, Član nadzornog odbora Nexe d.d.

Marijan Baričević rođen je 03.10.1963. godine u Breziku (Našice). U Našicama je završio srednju školu, smjer elektrotehnika, a od 1985. godine zaposlen je u tvornici cementa u Našicama u Odjelu elektro održavanja, na poslovima električara.
Odlukom Radničkog vijeća tadašnjeg Našicecementa d.d. Našice, danas NEXE d.d., od 23.06.2017. godine, Marijan Baričević imenovan je za predstavnika radnika u Nadzornom odboru Društva.

decoration decoration