Ivana Čehulić, Član uprave Nexe d.d.

Ivana Čehulić rođena je 1978. godine. Diplomirala je Poslovnu ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2000. godine, gdje je 2008. godine završila i postdiplomski studij: Quality management, a pohađala je i niz domaćih i inostranih edukacija iz područja financijskog menadžmenta. Trenutno pohađa Sveučilišni doktorski studij: Međunarodni odnosi na Libertas - Međunarodnom sveučilištu Zagreb.

Poslovni put započela je u Hrvatskim autocestama gdje je napredovala do Šefa samostalnog odjela za ekonomske i financijske poslove odgovornog za likvidnost kompanije te upravljanje novčanim tokom. Navedena pozicija uključivala je saradnju s bankama, revizorskim kućama i drugim financijskim institucijama. Iz Hrvatskih autocesta, 2014. godine prešla je u firmu Tokić d.o.o. na poziciju direktora financija što je uključivalo i sudjelovanje u razvoju poslovanja te prepoznavanje novih mogućnosti financiranja. Od juna 2019. godine, uz poziciju direktora financija, obavljala je i dužnost člana Uprave firme Autocentar Marinići d.o.o., a od jula 2019. i poziciju direktora društva Tokić d.o.o. Slovenija. 

Od 01.02.2020. pridružuje se Nexe grupi d.d. na poziciju člana Uprave za financije. Pripajanjem Nexe grupe d.d. društvu NEXE d.d. 01.07.2021., na funkciji je člana Uprave NEXE d.d.

decoration decoration