Ivan Ergović, Predsjednik Uprave Nexe d.d

Ivan Ergović rođen je 1956. godine u Feričancima (Našice). Srednju mašinsku tehničku školu završio je u Zagrebu 1975. godine. Diplomirao je 1982. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Kao pripravnik je radio u R.O. Rade Končar – Elektrouređaji Zagreb.

U Tvornici cementa Našice počeo je raditi 1983. godine kao inžinjer mašinstva u službi održavanja. Šef službe mašinskog održavanja postao je 1987., a 1990. godine je od strane tadašnjeg Radničkog savjeta Tvornice cementa Našice imenovan glavnim direktorom preduzeća. Od 1995. godine je generalni direktor Našicecementa d.d., odnosno od 2001. godine predsjednik Uprave. Od jula 2003. godine predsjednik je Uprave Nexe grupe d.d. Našice, a od 01. jula 2021., nakon pripajanja Nexe grupe d.d. društvu NEXE d.d., imenovan je predsjednikom Uprave NEXE d.d.

Od 2001. do 2008. bio je član Izvršnog odbora HUP-a, a od 2008. do 2011. član Vijeća članica HUP-a. Od februara 2011. do kraja maja 2012. obavljao je funkciju predsjednika Izvršnog odbora Hrvatske udruge poslodavaca. Član je Savjeta HUP-a.

Predsjednik je Nadzornog odbora u društvima IGMA d.o.o. Koprivnica, Dilj d.o.o. Vinkovci i Polet a.d. Novi Bečej.

decoration decoration