Tvornica opeke d.o.o. Sarajevo

decoration

Tvornica opeke d.o.o. Sarajevo najveći je proizvođač opekarskih proizvoda u Bosni i Hercegovini, a paletu proizvoda čine termo program, klasični blok, euro-pregradne ploče i stropne ispune. Godišnji kapacitet tvornice kreće se oko 100 milijuna JNF. Osim prodaje u Bosni i Hercegovini, Tvornica opeke d.o.o. Sarajevo svoje proizvode izvozi i u Hrvatsku i Crnu Goru. Tvornica opeke d.o.o. Sarajevo posjeduje certifikat za sistem upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001:2008.


Kontakti

Tvornica opeke d.o.o. Sarajevo

Rakovička cesta 194, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Sandra Bezdrob, direktorica

Mob. +387 (0)63 895 202

E-mail: sandra.bezdrob@nexe.ba

Miralem Čedić, Šef službe prodaje – kanal trgovina

Mob. +387 63 294 808

E-mail: miralem.cedic@nexe.ba

Almir Omerović, prodajni predstavnik

Mob. +387 63 293 180

E-mail: almir.omerovic@nexe.ba

Tvornica opeke d.o.o. Sarajevo, Rakovička cesta 194, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Sud kod kojeg je upisana u sudski registar: Općinski sud Sarajevo, Matični registarski broj subjekta upisa: MR. br. 1-24562

Firma i sjedište gdje se vode računi firme i brojevi računa:

Asa Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 
TRN 1401011120073389, IBAN  BA391401011200591440, swift SABRBA22

Sparkasse Bank d.d. Bosna i Hercegovina, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

TRN 1994990002439372

UniCredit Bank d.d., Branilaca Sarajeva 20, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

TRN 3383202265959197, IBAN: BA393383204892872457, devizni račun 48 32 928 724, swift UNCRBA22

Intesa Sanpaolo Banka, Obala Kulina bana 9a, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

TR 1549212003040586 

Iznos temeljnog kapitala društva: 12.000.000,00 KM (uplaćen u cijelosti)                 

Članovi Uprave (direktor): Sandra Bezdrob