NEXE INVEST d.o.o.

decoration

NEXE INVEST d.o.o., Braće Radića 24, 31500 Našice, Hrvatska

Sud kod kojeg je upisana u sudski registar: Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030193905, OIB: 97124716319

Tvrtka i sjedište gdje se vode računi i brojevi računa: Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb, IBAN: HR4323400091110893701

Iznos temeljnog kapitala društva: 14.715.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Članovi Uprave (direktor): Josip Ergović