CE – MA d.o.o.

decoration

Kontakti

CE – MA d.o.o.
Igor Bušljeta, direktor
Braće Radića 200
31500 Našice, Republika Hrvatska
Tel: +385 (0)31 227-390, 227-391, 227-392
Fax: +385 (0)31 617 390
e-mail: igor.busljeta@nexe.hr

Cement – market d.o.o. za trgovinu i usluge, Braće Radića 200, 31500 Našice, Hrvatska

Sud kod kojeg je upisana u sudski registar: Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030057398, OIB: 59104627460

Tvrtka i sjedište gdje se vode računi i brojevi računa: Privredna banka d.d., Radnička cesta 50, Zagreb, IBAN: HR78 23400091100147605; Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, IBAN: HR17 23600001101847217

Iznos temeljnog kapitala društva: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Članovi Uprave (direktor): Igor Bušljeta