Nexe beton d.o.o. Sarajevo

decoration

Firma Nexe beton d.o.o. Sarajevo bavi se proizvodnjom gotovih, svježih, transportnih betona i u njenom sastavu nalaze se dvije moderne betonare - u Sarajevu i Tuzli. Najveći kapacitet u Kantonu Sarajevo ima betonara u Briješću u Sarajevu. Kapacitet ove mješalice je 2,25 m3. Druga betonara je u Šičkom Brodu u Tuzli kapaciteta mješalice 2m3. Firma posjeduje sedam miksera za prijevoz betona, veliku auto-pumpu za beton dužine 52 m, jednu auto-pumpu dužine 42 m, auto pumpu dužine 36 m i  mikser-pumpu dužine 28 m.

Kontakti

Nexe beton d.o.o. Sarajevo
Sandra Bezdrob, direktor
Alipašina 22 a
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33 565 240
Fax: +387 (0)33 565 264
E-mail: sandra.bezdrob@nexe.ba

Nexe beton d.o.o. Sarajevo - Betonara Sarajevo
Safeta Zajke 95
71000 Sarajevo, BiH
Kontakt: Emir Kurtović
Tel: +387 (0)63 895 400
E-mail: emir.kurtovic@nexe.ba

Nexe beton d.o.o. Sarajevo - Betonara Tuzla
Industrijska bb, Šićki Brod
75000 Tuzla, BiH
Kontakt: Suad Mujić
Tel: +387 (0)63 790 773
E-mail: suad.mujic@nexe.ba

Nexe beton d.o.o. Sarajevo, Alipašina 22 a, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Sud kod kojeg je upisan u sudski registar: Općinski sud Sarajevo, matični registarski broj subjekta upisa: MBS 65-01-0157-16

Firma i sjedište gdje se vode računi firme i brojevi računa:

Asa Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 

TR 1401011120039924, IBAN BA391401011200448947, SWIFT SABRBA22

Osnovni kapital društva: 3.562.928,91 KM

Član Uprave (direktor): Sandra Bezdrob