N - Invest d.o.o. Sarajevo

decoration

N-Invest d.o.o. Sarajevo, Alipašina 22 A, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Sud kod kojeg je upisan u sudski registar: Općinski sud u Sarajevu; matični registarski broj subjekta upisa: 65-01-0237-17.

Firma i sjedište gdje se vode računi firme i brojevi računa:

Asa Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 

TR.RN.1401011120057966, IBAN BA391401011200532173, SWIFT SABRBA22.

Iznos temeljnog kapitala društva: 1.773.659,48 KM (uplaćen u cijelosti)                 

Članovi Uprave (direktor): Mustafa Tinjak