EKONEX d.o.o.

decoration

Ekonex d.o.o.

Primarna djelatnost EKONEX d.o.o. je gospodarenje otpadom. Ekonex d.o.o. je i sakupljač, posrednik i trgovac na tržištu otpada koji se može preuzeti i zbrinuti u postrojenjima tvornice Nexe d.d. u skladu sa svim zakonskim propisima Republike Hrvatske i Europske unije.

Kontakti
Ekonex d.o.o.
Braće Radića 200
31500 Našice, Republika Hrvatska
Tel: +385 (0)31 616 256
E-mail: ekonex@nexe.hr

EKONEX d.o.o., Braće Radića 200, 31500 Našice, Hrvatska

Sud kod kojeg je upisana u sudski registar: Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030101719, MB: 2469855, OIB: 18846322077

Tvrtka i sjedište gdje se vode računi tvrtke i brojevi računa: Privredna banka d.d., Radnička cesta 50, Zagreb; IBAN: HR8623400091110373298

Iznos temeljnog kapitala društva: 2.220.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)