Rasuti Cement

CEM II/B-S 42,5R

Portlandski cement s dodatkom zgure, razreda čvrstoće 42,5R

  • Namjena cementa CEM II/B-S 42,5R

    • Namijenjen je pripravi betona i morta za sve građevinske radove koji se izvode u propisanim uvjetima gradnje za armirane i nearmirane betonske konstrukcije (mostovi, tuneli, vijadukti, stanogradnja, izrada gotovih betonskih elemenata, transportnog ,pumpanog betona).
  • Isporuka cementa CEM II/B-S 42,5R

    • u rasutom stanju
decoration decoration decoration