Betonski elementi

Peronski element

Betonski elementi dužine jedan metar za rekonstrukciju i izgradnju pruga.

 • OPIS

  Peronski elementi se koriste izgradnju perona određene visine na kolodvorskim stajalištima. Ugrađuju se na rubnim dijelovima perona, te su, zbog visokih zahtjeva čvrstoće, armirani armaturnom mrežom.

  U ponudi su slijedeći tipovi peronskih elemenata: Lo-20, Lo-35, Lo-55, Ls-38, Ls-55 i Lo-55s.

 • SPECIFIKACIJE

  • Dimenzije (visina/širina x dužina; mm): Lo-20 400/350x1000; Lo-35 550/530x1000; Lo-55 750/550x1000; Ls-38 750/650x995; Ls-55 900/750x995; Lo-55s 800/750x995
  • Masa (kg/kom): Lo-20 138; Lo-35 188; Lo-55 256; Ls-38 405; Ls-55 470; Lo-55s 335
  • Pakiranje (kom/paleti): Lo-20 8; Lo-35 4; Lo-55 4; Ls-38 2; Ls-55 2; Lo-55s 2
decoration decoration decoration