Betoni

Lagani betoni (nekonstruktivni)

Lagani betoni (nekonstruktivni) proizvode se od cementa, pijeska, vode, aditiva i EPS (stiropor) granula.

  • NAMJENA

    • u visokogradnji kao toplinski izolator (kosi krovovi, i slično)
    • u nadogradnji već postojećih konstrukcija smanjene nosivosti
  • OPIS

    • izrađuju se od EPS granula
    • gustoća laganog betona je od 600 kg/m³ do 1400 kg/m³
decoration decoration decoration