Nexe Grupa refinanciranjem ojačala financijsku poziciju

decoration decoration decoration

Našice, 12.01.2021. - Ovim putem obavještavamo javnost da je najveća članica Nexe Grupe – NEXE d.d., tvornica cementa i proizvođač betona, u 100% vlasništvu Nexe grupe d.d., potpisala Ugovor o kreditu kojim će refinancirati postojeći financijski dug. Nexe Grupa je ovim refinanciranjem ojačala svoju financijsku poziciju, te stvorila preduvjete za daljnji rast i razvoj Nexe Grupe i njenih članica.

Više u Obavijest.
decoration decoration