Luka Tranzit Osijek d.o.o. počela s iskopima pijeska u Dravi

decoration decoration decoration

Osijek, 02.12.2020. - Luka Tranzit Osijek d.o.o. počela je s iskopima pijeska nakon što je postala odabrani koncesionar na natječaju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za eksploataciju pijeska u lučkom akvatoriju luke Osijek u Nemetinu. Koncesijom je predviđen iskop do najviše 490.000 kubnih metara pijeska u razdoblju od tri godine.

Izvađeni pijesak u sklopu koncesije Luka Tranzit Osijek će plasirati na tržište te na taj način ponuditi dravski pijesak zainteresiranim gospodarskim subjektima. Igor Bartolović, direktor Luke Tranzit Osijek izjavio je: "Zadovoljni smo što se nastavlja eksploatacija pijeska iz akvatorija, a posebno što je koncesiju dobila naša tvrtka. Predviđenim iskopima očekujemo rješenje višegodišnjeg problema s nanosima pijeska u akvatoriju međunarodne luke Osijek što je negativno utjecalo na plovnost lukom pa je dugo vremena na snazi bila djelomična zabrana plovidbe akvatorijem, neko vrijeme čak i potpuna zabrana plovidbe".

Koncesionar Luka Tranzit Osijek dužna je pijesak eksploatirati u skladu s Koncesijskim uvjetima Hrvatskih voda kojima je definiran i način kontinuiranog praćenja i kontrole ostvarenih količina eksploatiranog pijeska, te posebne mjere koje koncesionar mora provesti radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite općeg odnosno javnog dobra, zaštite prirode i kulturnih dobara, zaštite okoliša i imovine drugih osoba.

U Luku Tranzit Osijek od 2004. godine, od kada je članica Nexe Grupe, uloženo je nešto više od 43 milijuna kuna, a uz osnovnu djelatnost - pretovar, skladištenje i ostale lučke poslove, organizirana je i trgovina građevinskog materijala. Ova članica Nexe Grupe danas zapošljava 65 radnika, a za prvih devet mjeseci 2020. godine ostvarila je rast prihoda od prodaje od gotovo 20% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. 

decoration decoration