Zdravlje i sigurnost

decoration decoration decoration

Organizacija i provođenje zdravlja i sigurnosti u Nexe Grupi temelji se na misiji, viziji i strategiji Grupe.

Opredjeljenje Nexe Grupe je trajno poboljšanje uvjeta na mjestu rada s ciljem sprječavanja nastanka nesretnoga događaja na radu (ozljede, bolesti i smrti).

U vezi s tim članice Nexe Grupe uređuju i provode zdravlje i sigurnost na radu u skladu sa zakonskim zahtjevima i evropskim direktivama primjenjujući pravila i mjere zdravlja i sigurnosti prema utvrđenim načelima:

  • utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora na mjestu rada te vrjednovanje pripadajućega rizika;
  • edukacija i trening zaposlenika;
  • sistematsko održavanje i provjera ispravnosti opreme za rad;
  • primjena savremenih tehničkih i tehnoloških rješenja u cilju postizanja optimalnih uvjeta na mjestu rada;
  • komunikacija i konsultacija zaposlenika vezano za provođenje mjera zdravlja i sigurnosti na radu;
  • nadzor nad provođenjem pravila i mjera zdravlja i sigurnosti na radu;
  • istraživanje nastalog nesretnog događaja.