Nexe gradnja d.o.o. Našice

decoration

Kontakti

Nexe gradnja d.o.o. Našice
Vesna Masnikosa, direktor
Braće Radića 24, 31500 Našice, Republika Hrvatska
Tel: +385 (0)31 615 901
Fax: +385 (0)31 613 721
E-mail: vesna.masnikosa@nexe.hr

Prodaja nekretnina
Tel: + 385 (0)31 615 901

Nexe gradnja d.o.o. Našice, Braće Radića 24, 31500 Našice, Hrvatska

Sud kod kojeg je upisana u sudski registar: Trgovački sud u Osijeku, MBS: 050004130, MB: 03120376, OIB: 37671722350

Tvrtka i sjedište gdje se vode računi tvrtke i brojevi računa: Privredna banka d.d., Radnička cesta 50, Zagreb; IBAN: HR5523400091100131529

Iznos temeljnog kapitala društva: 90.091.400,00 kn (uplaćen u cijelosti)

Članovi Uprave (direktor): Vesna Masnikosa