Upravljanje otpadom

Ekonex d.o.o. Našice bavi se upravljanjem otpadom, a radi operativno na prikupljanju alternativnih goriva i alternativnih sirovina za potrebe Našicecementa d.d. Našice. Ekonex d.o.o. aktivno je uključen u rad udruga koje se bave obnovljivim izvorima energije – Zajednicu obnovljivih izvora energije pri Hrvatskoj privrednoj komori i Radnu skupinu obnovljivih izvora energije grada Našica. 


Opći podaci

EKONEX d.o.o. Našice, Braće Radića 200, 31500 Našice, Hrvatska
Sud kod kojeg je upisan u sudski registar: Trgovački sud u Osijeku
MBS: 030101719, MB: 2469855, OIB: 18846322077
Firma i sjedište gdje se vode računi firme i brojevi računa: Privredna banka d.d., Radnička cesta 50, Zagreb; IBAN: HR8623400091110373298
Iznos temeljnog kapitala društva: 2.220.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)
 

Kontaktirajte nas

Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite!
Kontakt
Vrh