Uprava i Nadzorni odbor NEXE d.d

IVAN ERGOVIĆ, PREDSJEDNIK UPRAVE NEXE d.d.

Ivan Ergović rođen je 1956. godine u Feričancima (Našice). Srednju mašinsku tehničku školu završio je u Zagrebu 1975. godine. Diplomirao je 1982. godine na Fakultetu mašinstva i brodogradnje u Zagrebu. Kao pripravnik je radio u R.O. Rade Končar - Elektrouređaji Zagreb. U Tvornici cementa Našice počeo je raditi 1983. godine kao inženjer mašinstva u službi održavanja. Šef službe mašinskog održavanja postao je 1987., a 1990. godine je od strane tadašnjeg Radničkog savjeta Tvornice cementa Našice imenovan glavnim direktorom poduzeća. Od 1995. godine je generalni direktor Našicecementa d.d., odnosno od 2001. godine predsjednik Uprave. Od jula 2003. godine predsjednik je Uprave Nexe grupe d.d.... Vidi opširnije

STJEPAN ERGOVIĆ, ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVE I ČLAN UPRAVE NEXE d.d.

Stjepan Ergović diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Cijeli radni vijek, od 01.11.2008. godine do danas, proveo je u Našicecementu d.d. Našice. Nakon pripravničkog radnog staža, obavljao je funkciju Inženjera u održavanju (2009.-2011.), a od 2011. do 2014. godine bio je Šef službe proizvodnje. Od 2014. godine bio je na funkciji Direktora sektora proizvodnje i tehničkih poslova, do imenovanja članom Uprave za proizvodnju i tehničke poslove 01.10.2015. godine. Od 01.11.2019. do 30.06.2021. obnašao je funkciju predsjednika Uprave Našicecementa d.d. (današnji NEXE d.d.). Od 01.02.2019. član je Uprave za proizvodnju i tehnologiju Nexe grupe d.d.... Vidi opširnije

JOSIP ERGOVIĆ, ČLAN UPRAVE NEXE d.d.

Josip Ergović rođen je 1980. godine. 2005. godine završio je diplomski studij na Sveučilištu u Zagrebu - Ekonomski fakultet, a 2010. godine i GMP na IEDC Bled, Slovenija. U Nexe Grupi zaposlen je od sredine novembra 2005. godine. Nakon pripravničkog radnog staža, obavljao je poslove pomoćnika direktora riznice. Od septembra 2008. do juna 2012. godine bio je na funkciji direktora Sektora nabave Nexe grupe d.d. U julu 2012. godine prelazi na funkciju direktora komercijalnih poslova u Našicecementu d.d. Našice (današnji NEXE d.d.), gdje je 01.10.2015. godine imenovan članom Uprave za komercijalne poslove NEXE d.d.... Vidi opširnije

IVAN ERGOVIĆ, ČLAN UPRAVE NEXE d.d.

Ivan Ergović rođen je 1982. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Pohađao je niz edukacija na temu upravljanja promjenama, strateškog menadžmenta i organizacijskog dizajna. 2017. godine pohađao je Advanced Program in Business u organizaciji Instituta za inovacije. Poslovni put započinje u Nexe grupi d.d. 2012. godine na poslovima stručnog suradnika za riznicu. 2014. godine prelazi u Nexe beton d.o.o. Našice na funkciju direktora Sektora komercijalnih poslova, a 2016. godine postaje pomoćnik člana Uprave za komercijalne poslove Našicecementa d.d. Našice (današnji NEXE d.d.). Od 01.02.2019. godine na funkciji je člana Uprave za strategiju i razvoj Nexe grupe d.d.... Vidi opširnije

DRAŽEN IVEZIĆ, ČLAN UPRAVE NEXE d.d.

Dražen Ivezić rođen je 1966. godine u Vinkovcima. Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Završio je i GMP na IEDC u Bledu. Zaposlen je u Dilj d.o.o. od 1994. godine, gdje je počeo raditi na poslovima strojarskog/mašinskog održavanja. Bio je voditelj Službe proizvodnje te voditelj projekata izgradnje novih proizvodnih linija i projekata poboljšavanja poslovanja, a zatim direktor Sektora proizvodnje i tehničkih poslova. Od 2013. godine direktor je Dilja d.o.o., a od 2018. i direktor je Divizije za ciglu, crijep i keramiku u Nexe Grupi. 01.11.2019. godine imenovan je zamjenikom predsjednika Uprave Nexe Grupe i članom Uprave za Crvenu diviziju...  Vidi opširnije

IVANA ČEHULIĆ, ČLAN UPRAVE NEXE d.d.

Ivana Čehulić rođena je 1978. godine. Diplomirala je Poslovnu ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2000. godine, gdje je 2008. godine završila i postdiplomski studij: Quality management, a pohađala je i niz domaćih i inostranih edukacija iz područja financijskog menadžmenta. Trenutno pohađa Sveučilišni doktorski studij: Međunarodni odnosi na Libertas - Međunarodnom sveučilištu Zagreb. Poslovni put započela je u Hrvatskim autocestama, a 2014. godine prešla je u tvrtku Tokić d.o.o. Od juna 2019. godine, uz poziciju direktora financija, obavljala je i dužnost člana Uprave tvrtke Autocentar Marinići d.o.o., a od jula 2019. i poziciju direktora društva Tokić d.o.o. Slovenija. Od 01.02.2020. pridružuje se Nexe grupi d.d. na poziciju člana Uprave za financije... Vidi opširnije

ŽELJKO LUKAČ, PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA NEXE d.d.

Željko Lukač rođen je 1969. godine u Zagrebu. Diplomirao je na sveučilištu Mary Hardin Baylor u Beltonu, Texas, 1993. godine, smjer Marketing i financije. 1995. godine završio je magisterij iz poslovnog upravljanja (MBA) na Sveučilištu Texas u Austinu. Vidi opširnije

OTO OSTOVIĆ, ZAMJENIK PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA NEXE d.d.

Oto Ostović rođen je 1955. godine u Feričancima. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu 1980. godine. Nakon zaposlenja u RZ „Đuro Đaković“ Slavonski Brod i Centru za odgoj i usmjereno obrazovanje „August Cesarec“ Našice, početkom 1989. godine zapošljava se u Slavoniji IGM d.d. Našice, članici Nexe Grupe. Vidi opširnije

OLEG USKOKOVIĆ, ČLAN NADZORNOG ODBORA NEXE d.d.

Oleg Uskoković rođen je 1966. godine. Diplomirao je 1994. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekavši titulu diplomiranog pravnika. Oleg Uskoković ima više od 20 godina iskustva rada u struci. Partner je u Odvjetničkom društvu Uskoković i partneri d.o.o. Vidi opširnije

IVAN GEROVAC, ČLAN NADZORNOG ODBORA NEXE d.d.

Ivan Gerovac rođen je 08.07.1959. u Cerovniku kod Ogulina gdje završava osnovnu školu i opću gimnaziju. Diplomu stiče na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (po planu i programu bivšeg Fakulteta za vanjsku trgovinu), a na riječkom Sveučilištu magistrira na području ekonomskih nauka i stiče naziv magistra nauka... Vidi opširnije

MARIJAN BARIČEVIĆ, ČLAN NADZORNOG ODBORA NEXE d.d.

Marijan Baričević rođen je 03.10.1963. godine u Breziku (Našice). U Našicama je završio srednju školu, smjer elektrotehnika, a od 1985. godine zaposlen je u tvornici cementa u Našicama u Odjelu elektro održavanja, na poslovima električara. Vidi opširnije
Vrh