Sistemi upravljanja

Sistemski pristup vođenju i upravljanju procesima je način na koji osiguravamo ostvarenje svoje misije i vizije, te svojih strateških ciljeva. Uvođenjem i održavanjem certificiranih sistema upravljanja brinemo o svojoj društvenoj odgovornosti. 
 
Sistem upravljanja kvalitetom 
 
Sistem upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 predstavlja temeljni sistem na koji se mogu nadograditi drugi sistemi upravljanja. Prva certificirana firma je Našicecement d.d. (današnji NEXE d.d.) sa datumom prvog odobrenja 03.03.2000. godine. Ostale firme Grupe su certificirane 2008. godine u jedinstveni sistem upravljanja, a tranzicija na novo izdanje norme iz 2015. godine je provedena u julu 2018. godine. Ovo dugogodišnje posjedovanje certifikata pokazuje našu predanost i opredjeljenje sistemskom pristupu.
Certificirane firme su:
Nexe grupa d.d. Našice (za djelatnost upravljanja Grupom),
Našicecement d.d. Našice (djelatnost razvoja, proizvodnje i prodaje cementa),
Dilj d.o.o. Vinkovci (djelatnost razvoja, proizvodnje i prodaje crijepa od gline, šupljih blokova i međuspratne konstrukcije od gline),
IGMA d.o.o. Koprivnica (djelatnost razvoja, proizvodnje i prodaje predgotovih betonskih elemenata, te proizvodnje i prodaje kamenih agregata),
Polet a.d. Novi Bečej (djelatnost razvoja, proizvodnje i prodaje crijepa i od gline, opekarskih zidnih elemenata),
Polet – keramika d.o.o. Novi Bečej (djelatnost razvoja, proizvodnje i prodaje keramičkih pločica),
Tvornica opeke d.o.o. Sarajevo (djelatnost razvoja, proizvodnje i prodaje šupljih opekarskih elemenata).
 
Sistem upravljanja okolišem
 
Sistem upravljanja okolišem prema normi ISO 14001 uveden je i certificiran u Našicecement d.d. od 2004. godine. Tokom jula 2018. godine uspješno je provedena tranzicija na novu normu iz 2015. godine. U ostalim firmama Grupe postoji sistem upravljanja okolišem koji nije certificiran.
 
Sistem upravljanja zdravljem i sigurnošću  na radu
 
Sistem upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema normi OHSAS 18001:2007 uveden je i certificiran samo u Našicecementu d.d. 2009. godine. Isto kao i sistem upravljanja okolišem, iskustva u primjeni se koriste u drugim firmama Grupe.
 
Sistem upravljanja energijom 
 
Našicecement d.d. i Dilj d.o.o, kao „velika preduzeća“, s energetski intenzivnim procesima proizvodnje, odlučili su se za uvođenje ISO 50001:2011 kao korak više u svom poslovanju i logičnu nadogradnju već postojećih sistema upravljanja. Certifikacija u Našicecement d.d. je provedena 2016. godine, a u Dilju 2017. godine. 
 

Nexe Grupa - Politika kvalitete 
Našicecement d.d. Našice - Politika energije, zaštite okoliša i zdravlja i sigurnosti
Dilj d.o.o. Vinkovci - Politika upravljanja energijom

 
Vrh