Pretovar i skladištenje

Luka Tranzit Osijek jedini je lučki operater u međunarodnoj riječnoj luci Osijek. Nalazi se na desnoj obali Drave, samo 13 kilometara od ušća Drave u Dunav. Plovni put rijeke Drave do Luke Tranzit Osijek nosi klasu plovnosti IV. Tradicija u obavljanju lučkih i skladišnih djelatnosti dulja od 60 godina, blizina i odlična saobraćajna povezanost Luke Tranzit Osijek s autocestom na koridoru Vc, međunarodnom Zračnom lukom Osijek i željezničkom infrastrukturom omogućuje Vam: 
 • brz i siguran pretovar i skladištenje gotovo svih vrsta roba u otvorenim i zatvorenim skladištima
 • organizaciju riječnog, cestovnog i željezničkog transporta Vaše robe 
 • agencijske usluge u unutarnjoj plovidbi. 

Kapaciteti Luke Tranzit Osijek su: 
 • raspolaže sa 100 m okomite obale te 250 metara kose obale na kojima se nalaze 4 dizalice kapaciteta od 5 do 20 tona nosivosti i posjeduje 5.700 metara pruge u samoj luci
 • 20.000 kvadratnih metara otvorenog skladišnog prostora i 5.000 kvadratnih metara zatvorenog skladišnog prostora 
 • za potrebe manipulacije robama u međunarodnom prometu luka ima registrovana carinska skladišta tipa A
 • lučki brod gurač za manevre plovnim objektima u luci te otpremu i dopremu barži sa Dunava 

Povoljan geografski položaj, odlična cestovna i željeznička povezanost sa zaleđem te dugogodišnje iskustvo u pretovaru rasutih tereta (troska, ugljen, šljunak, gnojivo, kamen, žitarice), svih vrsta generalnih tereta (paletizirani tereti, tereti u big bagovima, metali svih vrsta) i specijalnih tereta, garancija su uspješnog i efikasnog pretovara roba u Luci Tranzit Osijek. 

Za potrebe pretovara roba u luci Osijek, Luka posjeduje: 
 • 2 dizalice nosivosti 20 t
 • 2 dizalice nosivosti 5 t 
 • 3 utovarivača
 • 1 mini utovarivač 
 • 1 buldožer
 • 10 viličara nosivosti 2,5 - 10 t 
 • kolnu vagu nosivosti 50 t 

Luka posjeduje sljedeće plovne objekte: 
 • brod gurač "Aljmaš" snage 281 kW
 • otvorenu potisnicu PO 4805 nosivosti 1.100 t 
 • plovnu dizalicu "Orao" nosivosti 5 t 
 • usisno jaružalo "Galeb" kapaciteta 100 m3/h

Katalog Luke Tranzit Osijek

Kontaktirajte nas

Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite!
Kontakt
Vrh