Lučke usluge

Pretovar i skladištenje

Povoljan geografski položaj, odlična cestovna i željeznička povezanost sa zaleđem te dugogodišnje iskustvo u pretovaru rasutih tereta (troska, ugljen, šljunak, gnojivo, kamen, žitarice), svih vrsta generalnih tereta (paletizirani tereti, tereti u big bagovima, metali svih vrsta) i specijalnih tereta, garancija su uspješnog i efikasnog pretovara roba u Luci Tranzit Osijek. Vidi opširnije

Trgovina građevinskog materijala

  • prirodni pijesak
  • prirodni šljunak
  • šljunčani agregat (0-4 mm, 4-32 mm, +32 mm)
  • kamen
  • Nexe cement i Namal
  • opekarski proizvodi (Nexe cigla i Nexe crijep)
  • gotovi betoni
  • betonska galanterija (cijevi, rubnjaci, opločnjaci, blokovi)
Vidi opširnije

Opis uslužnog objekta

U skladu sa Zakonom o željeznici i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/2177 od 22. studenoga 2017. o pristupu uslužnim objektima i uslugama povezanim sa željeznicom (Tekst od značaja za EGP) (SL L 307, 23.11.2017.), Luka tranzita Osijek doo kao operater uslužnog objekta donosi i objavljuje opis uslužnog objekta. Svrha opisa uslužnog objekta je pružiti jedinstveni izvor osnovnih informacija potrebnih podnositelju zahtjeva za pružanje usluga u uslužnom objektu Luka Osijek. Vidi opširnije

Kontaktirajte nas

Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite!
Kontakt
Vrh