Društvena odgovornost

Svjetski poslovni savjet za održivi razvoj definira društvenu odgovornost firme kao predanost da pridonese održivom ekonomskom razvoju radeći s ljudima, njihovim porodicama, lokalnom zajednicom i društvom općenito, kako bi svi mogli poboljšati uslove u kojima žive. 

NEXE Grupa svoju društvenu odgovornost shvaća ozbiljno, te je svoje opredjeljenje jasno izrazila kroz Politiku kvalitete. Poslovni procesi su uspostavljeni na način da ostvaruju pozitivan učinak na društvo i okoliš, a njihov temelj predstavlja interes društva, etičko ponašanje, te zakonska i druga pravna regulativa,  ovisno o državi u kojoj firme posluju i samoj djelatnosti firme.

Zaštita okoliša

Zakon o zaštiti okoliša RH definira Zaštitu okoliša kao skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje opasnosti za okoliš, sprječavanje nastanka šteta i/ili onečišćenja okoliša, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete. Vidi opširnije

Zdravlje i sigurnost

Organizacija i provođenje zdravlja i sigurnosti u poslovnom sistemu NEXE temelji se na misiji, viziji i strategiji. Opredjeljenje poslovnog sistema NEXE je trajno poboljšanje uvjeta na mjestu rada s ciljem sprječavanja nastanka nesretnoga događaja na radu (ozljede, bolesti i smrti). Vidi opširnije

Donacije i sponzorstva

NEXE Grupa svojom se Politikom kvalitete obvezala poslovati u skladu s principima društveno odgovornog poslovanja, a koji između ostalog podrazumijevaju i dobrovoljnu brigu o društvu odnosno lokalnoj zajednici u kojoj posluje. Vidi opširnije
Vrh